[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất tuyến tính

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất tuyến tính
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CÁC BỔ ĐỀ BỔ TRỢ
1.1. Giới thiệu bài toán
1.2. Các bổ đề
1.2.1. Bổ đề về sự tồn tại nghiệm bị chặn
1.2.2. Bổ đề về sự đánh giá tiên nghiệm
1.2.3. Bổ đề về bài toán giá trị biên trên khoảng hữu hạn
1.2.4. Bổ đề về nghiệm không âm của bất phương trình vi phân
Chương 2. CÁC ĐỊNH LÝ VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM BỊ CHẶN
2.1. Các định lý
2.1.1. Định lý về điều kiện cần và đủ
2.1.2. Định lý về nghiệm bị chặn
2.1.3. Định lý về nghiệm có dấu không đổi
2.2. Phương trình vi phân đối số lệch
2.2.1. Hệ quả của định lý nghiệm bị chặn
2.2.2. Hệ quả của định lý về nghiệm có dấu không đổi
2.2.3. Chứng minh các hệ quả
2.3. Các ví dụ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan