[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân bậc cao với đối số lệch

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân bậc cao với đối số lệch
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Ánh xạ Fredholm
1.2. Bất đẳng thức Holder
1.3. Bậc trùng
1.4. Lí thuyết trùng bậc của Mawhin
Chương 2. NGHIỆM TUẦN HOÀN CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC CAO VỚI ĐỐI SỐ LỆCH
2.1. Các bổ đề
2.2. Các định lý
2.3. Ví dụ
Chương 3. NGHIỆM TUẦN HOÀN CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC CAO ĐỐI SỐ LỆCH VỚI ĐỘ LỆCH KHẢ NGHỊCH
3.1. Các bổ đề
3.2. Các định lý.
3.3. Các ví dụ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan