[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một đồ án dạy học khái niệm giới hạn vô cực của hàm số

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một đồ án dạy học khái niệm giới hạn vô cực của hàm số
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI KHÁI NIỆM GIỚI HẠN VÔ CỰC
1.1. Giới hạn vô cực trong chương trình và sách giáo khoa Việt Nam
1.1.1. Những kết quả nghiên cứu đã có
1.1.2. Cấp độ chương trình
1.1.3. Cấp độ sách giáo khoa
1.2. Kết luận về thể chế dạy học khái niệm giới hạn vô cực ở trường phổ thông Việt Nam
1.3. Giới hạn vô cực của hàm số trong sách giáo khoa Mỹ
1.3.3. Phần bài học
1.3.3. Về định nghĩa
1.3.3. Về các định lí giới hạn
1.4. Phần bài tập
1.5. Về vai trò công cụ của giới hạn vô cực của hàm số
1.6. Một số kết luận về phân tích sách giáo khoa Mỹ
1.7. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU MỘT ĐỒ ÁN DẠY HỌC
2.1. Mục đích thực nghiệm
2.2. Các lựa chọn cố định cho tất cả các tình huống của đồ án
2.3. Nội dung thực nghiệm
2.3.1. Giới thiệu các tình huống thực nghiệm và kịch bản thực nghiệm
2.3.2. Kịch bản thực nghiệm
2.4. Phân tích tiên nghiệm
2.4.1. Phân tích tiên nghiệm tình huống 1
2.4.2. Phân tích tiên nghiệm tình huống 2
2.5. Phân tích hậu nghiệm
2.5.1. Pha 1
2.5.2. Pha 2
2.5.3. Pha 3
2.5.4. Pha 4
2.5.5. Pha 5
2.6. Kết luận chương 2
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan