[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và thử nghiệm một số biện pháp nâng cao năng lực giải bài toán hóa học cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và thử nghiệm một số biện pháp nâng cao năng lực giải bài toán hóa học cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Bài toán hóa học
1.2.1. Khái niệm bài toán hóa học
1.2.2. Ý nghĩa, tác dụng của bài toán hóa học
1.2.3. Quá trình giải bài toán hóa học
1.2.4. Vận dụng phương pháp grap và algorit vào bài toán hóa học
1.2.5. Xu hướng của bài toán hóa học hiện nay
1.3. Tổng quan về bài toán hóa học lớp 12
1.3.1. Đặc điểm
1.3.2. Các dạng toán thường gặp
1.3.3. Một số phương pháp giải toán hóa học thông dụng
1.4. Năng lực giải bài toán hóa học của học sinh
1.4.1. Khái niệm về năng lực
1.4.2. Mối quan hệ giữa năng lực với kiến thức, kĩ năng
1.4.3. Năng lực giải bài toán hóa học của học sinh
1.4.4. Con đường hình thành năng lực giải bài toán hóa học cho học sinh
1.5. Thực trạng về năng lực giải bài toán hóa học của học sinh lớp 12 THPT
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Phương pháp điều tra
1.5.3. Kết quả điều tra
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT
2.1. Những định hướng khi xây dựng các biện pháp nâng cao năng lực giải bài toán hóa học cho học sinh lớp 12
2.1.1. Cần chú ý đến các nguyên tắc và quy luật chung của việc dạy học
2.1.2. Cần chú ý đến nhiệm vụ và đặc điểm của dạy học hóa học
2.1.3. Cần chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý và năng lực của học sinh
2.1.4. Cần chú ý đến các đặc điểm của việc giải bài toán hóa học
2.1.5. Cần chú ý đến cấu trúc của năng lực giải bài toán hóa học
2.2. Một số biện pháp nâng cao năng lực giải bài toán hóa học cho học sinh lớp 12 THPT
2.2.1. Giúp học sinh nắm vững các khái niệm, định luật cơ bản của hóa học, tính chất lý, hóa học của các chất
2.2.2. Giúp học sinh xây dựng các công thức tính toán liên quan đến các chất tham gia ở những phản ứng hóa học quan trọng
2.2.3. Giúp học sinh nắm vững phương pháp giải các dạng toán hóa học thường gặp ở lớp 12
2.2.4. Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học
2.2.5. Rèn luyện kĩ năng lập phương trình hóa học
2.2.6. Rèn luyện kĩ năng phân tích và tóm tắt đề
2.2.7. Rèn luyện kĩ năng xây dựng tiến trình luận giải bằng sơ đồ ngược
2.2.8. Rèn luyện kĩ năng tính toán
2.2.9. Rèn luyện kĩ năng giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa học
2.2.10. Rèn luyện kĩ năng tư duy hóa học
2.2.11. Rèn luyện kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề
2.2.12. Rèn luyện kĩ năng vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức đã học
2.3. Thiết kế một số giáo án có sử dụng các biện pháp nâng cao năng lực giải bài toán hóa học cho học sinh lớp12 THPT
2.3.1. Giáo án bài “Phân tích bài giải bằng sơ đồ ngược”
2.3.2. Giáo án bài “Phương pháp giải các dạng toán quan trọng của kim loại”
2.3.3. Giáo án bài “Kĩ thuật giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa học”
2.3.4. Giáo án bài “Thiết lập công thức tổng quát của các hợp chất hữu cơ”
2.3.5. Giáo án bài “Phương pháp giải bài toán đốt cháy các hợp chất hữu cơ”
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Tiến hành thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
3.4.1. Kết quả về mặt định lượng
3.4.2. Kết quả về mặt định tính
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan