[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố thực vật ven sông Vàm Cỏ Tây

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố thực vật ven sông Vàm Cỏ Tây
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Những nghiên cứu trên thế giới về thực vật trên sông
1.2. Những nghiên cứu trong nước về thực vật trên sông
1.3. Đặc điểm tự nhiên sông Vàm Cỏ Tây
1.3.1. Vị trí địa lý
1.3.2. Đặc điểm khí hậu
1.3.3. Đặc điểm thủy văn
1.3.4. Độ mặn và độ pH
1.3.5. Tính chất của đất
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nghiên cứu tài liệu
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Khảo sát một số đặc điểm môi trường
2.4. Nghiên cứu thành phần loài
2.4.1. Thu mẫu theo tuyến
2.4.2. Xác định tên thực vật
2.4.3. Làm tiêu bản khô
2.4.4. Cố định và bảo quản mẫu
2.5. Chụp hình
2.6. Phương pháp nghiên cứu sự phân bố thực vật
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số yếu tố môi trường ở khu vực nghiên cứu
3.1.1. Độ ngập triều
3.1.2. Độ mặn của nước sông
3.1.3. Độ pH của nước sông
3.1.4. Tính chất của thể nền
3.2. Thành phần loài thực vật vùng nghiên cứu
3.2.1. Thành phần loài thực vật
3.2.2. Một số loài đặc trưng cho vùng nước lợ và nước mặn
3.2.3 Đa dạng về giá trị tài nguyên thực vật
3.2.4. Đa dạng về dạng sống thực vật
3.3. Mô tả một số loài thực vật có giá trị sử dụng của vùng nghiên cứu
3.3.1. Cà na - Elaeocarpus hygrophilus Kurz
3.3.2. Lúa trời - Oryza rufipogon Griff
3.3.3. Bần chua - Sonneratia casaeolaris (L.) Engl.
3.3.4. Dừa nước - Nypa fruticans Wurmb
3.3.5. Ô rô trắng - Acanthus ebracteatus Vahl
3.3.6. Bọt ếch biển - Glochidion littorale Blume
3.3.7. Mướp sát - Cerbera odollam Gaertn.
3.3.8. Dây cám - Sarcolobus globosus Wall
3.3.9. Xà bông - Sphenoclea zeylanica Gaertn
3.3.10. Cam thảo nam - Scoparia dulcis L.
3.3.11. Bún - Crateva religiosa G.Forst.
3.3.12. Calophyllum inophyllum L.
3.3.13. Cóc kèn nước - Derris trifoliata Lour.
3.3.14. Chiếc chùy - Barringtonia conoidea Griff.
3.3.15. Cách - Premna serratifolia L
3.3.16. Sơn nước - Gluta velutina Blume
3.3.17. Dành dành - Gardenia jasminoides J Ellis
3.3.18. Nhàu nước - Morinda persicifolia Buch.-Ham.
3.3.19. Tra làm chiếu - Hibiscus tilliaceus L
3.3.20. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
3.4. Sự phân bố các loài thực vật
3.4.1. Ô tiêu chuẩn ở địa điểm 1 (huyện Tân Trụ)
3.3.2. Ô tiêu chuẩn ở địa điểm 2 (huyện Tân An)
3.3.3. Ô tiêu chuẩn ở địa điểm 3 (huyện Thủ Thừa)
3.3.4. Ô tiêu chuẩn ở địa điểm 4 (huyện Mộc Hoá)
3.4. Vai trò của thực vật vùng nghiên cứu.
3.4.1. Đối với môi trường
3.4.2. Đối với con người
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan