[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng nhật kí đọc sách trong dạy học văn học dân gian ở trường Trung học cơ sở

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng nhật kí đọc sách trong dạy học văn học dân gian ở trường Trung học cơ sở
MỤC LỤC
QUY ƯỚC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Quan điểm dạy học tích cực
1.1.1. Bản chất của quan điểm dạy học tích cực
1.1.2.Hệ thống các phương pháp dạy học tích cực
1.2.Lí thuyết tiếp nhận văn học
1.2.1. Khái niệm và đặc trưng
1.2.2. Tiếp nhận văn học trong nhà trường
1.2.3. Tiếp nhận văn học dân gian trong nhà trường
1.3. Nhật kí đọc sách
1.3.1. Giới thiệu về Nhật kí đọc sách
1.3.2.Tình hình sử dụng nhật kí đọc sách
1.3.3.Vai trò của Nhật kí đọc sách
1.3.4.Mối quan hệ giữa nhật kí đọc sách và tiếp nhận văn học dân gian trong nhà trường
Chương 2. VẬN DỤNG HÌNH THỨC NHẬT KÍ ĐỌC SÁCH VÀO VIỆC THIẾT KẾ BÀITẬP DẠY HỌC VĂN HỌC DÂN GIAN Ở TRƯỜNG THCS
2.1. Chương trình văn học dân gian ở trường THCS
2.1.1. Nội dung và thời lượng chương trình
2.1.2. Đặc trưng của các thể loại văn học dân gian tiêu biểu trong chương trình Trung học cơ sở
2.2. Mục đích của việc sử dụng nhật kí đọc sách trong dạy học văn học dân gian
2.3. Thiết kế Bài tập dành cho tác phẩm văn học dân gian dựa trên Nhật kí đọc sách
2.3.1. Các bước thực hiện
2.3.2. Thiết kế bài tập nhật kí đọc sách cho tác phẩm văn học dân gian
2.3.3. Yêu cầu đánh giá nhật kí đọc sách
2.4. Những điều cần lưu ý khi sử dụng Nhật kí đọc sách
Chương 3. THỰC NGHIỆM
3.1. Mục đích, yêu cầu thực nghiệm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm
3.1.2. Yêu cầu thực nghiệm
3.2. Đối tượng, địa bàn và bài dạy thực nghiệm
3.2.1. Địa bàn và đối tượng thực nghiệm
3.2.2. Bài dạy thực nghiệm
3.3. Kế hoạch thực nghiệm
3.3.1. Thời gian thực nghiệm
3.3.2. Quá trình thực nghiệm
3.4. Nội dung và kết quả thực nghiệm
3.4.1.Chuẩn bị và thảo luận nhật kí đọc sách
3.4.2. Hoạt động dạy học
3.4.3. Kết quả nhật kí đọc sách và bài kiểm tra sau thực nghiệm
3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.5.1. Hiệu quả tích cực trong sử dụng nhật kí đọc sách
3.5.2. Những thử thách khi sử dụng nhật kí đọc sách vào dạy và học văn học dân gian ở trường THCS
3.5.3. Bài học kinh nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan