[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học phần Hóa học vô cơ lớp 12 THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học phần Hóa học vô cơ lớp 12 THPT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học hiện nay
1.2.1. Chuyển từ chương trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng năng lực
1.2.2. Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực
1.3. Khái niệm về năng lực và một số năng lực cần phát triển cho HS THPT
1.3.1. Khái niệm về năng lực và phát triển năng lực học sinh THPT
1.3.2. Các đặc điểm của năng lực
1.3.3. Một số năng lực cần phát triển cho HS trường THPT Việt Nam
1.4. Quan điểm dạy học phân hóa
1.4.1. Cơ sở khoa học của dạy học phân hóa
1.4.2. Dạy học phân hoá là gì
1.5. Dạy học theo hợp đồng
1.5.1. Khái niệm dạy học theo hợp đồng
1.5.2. Quy trình thực hiện dạy học theo hợp đồng
1.5.3. Ưu điểm và hạn chế
1.6. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng kết hợp trong dạy học theo hợp đồng.
1.6.1. Phương pháp dạy học theo nhóm
1.6.2. Phương pháp dạy học trực quan
1.6.3. Một số kĩ thuật dạy học tích cực
1.7. Thực trạng tổ chức dạy học hóa học theo hợp đồng và các PPDH khác ở trường THPT
1.7.1. Mục đích điều tra
1.7.2. Đối tượng điều tra
1.7.3. Kết quả điều tra
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2. SỬ DỤNG PPDH THEO HỢP ĐỒNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN VÔ CƠ LỚP 12
2.1. Cấu trúc chương trình và PPDH phần kim loại hóa học 12 THPT
2.1.1. Cấu trúc chương trình phần kim loại lớp 12 THPT
2.1.2. Một số điểm lưu ý về nội dung, phương pháp dạy học phần kim loại
2.2. Sử dụng PPDH theo hợp đồng trong phần vô cơ lớp 12 THPT
2.2.1. Lựa chọn các nội dung có thể sử dụng PPDH theo hợp đồng
2.2.2. Yêu cầu tổ chức dạy học theo hợp đồng
2.2.3. Áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng phần vô cơ hóa học lớp 12
2.3. Một số giáo án sử dụng PPDH theo hợp đồng phần hóa học vô cơ lớp 12
2.3.1. Một số hợp đồng và giáo án các tiết giảng dạy bài mới
2.3.2. Một số hợp đồng và giáo án tiết giảng dạy bài luyện tập
2.4. Những biện pháp nâng cao hiệu quả PPDH theo hợp đồng
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Cách thức tổ chức thực nghiệm
3.5. Một số hình ảnh thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm định lượng
3.6.1. Phương pháp xử lí kết quả thực nghiệm
3.6.2. Kết quả các bài kiểm tra ở các trường TNSP
3.7. Kết quả từ các phiếu điều tra
3.7.1. Ý kiến từ HS thông qua các bản hợp đồng
3.7.2. Ý kiến từ GV thông qua các bản hợp đồng
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan