[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Cà Mau

[/kythuat]
[tomtat]
Thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Cà Mau
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA MÔ HÌNH DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
1.1. Bối cảnh nghiên cứu đề tài
1.1.1. Làn sóng cải cách giáo dục của thế giới
1.1.2. Giáo dục mầm non Việt Nam trước làn sóng cải cách giáo dục của thế giới
1.2. Cơ sở lí luận về việc thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
1.2.1. Một số khái niệm công cụ
1.2.2. Cấu trúc của mô hình dạy học theo dự án
1.2.3. Ưu điểm của dạy học theo dự án và những khó khăn khi dạy học theo cách tiếp cận dự án
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NONTẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CÀ MAU
2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ tìm hiểu thực trạng áp dụng các phương pháp dạy học tích cực đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục mầm non tại một số trường mầm non thành phố Cà Mau
2.2. Phương pháp tìm hiểu thực trạng áp dụng các phương pháp dạy học tích cực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non tại một số trường mầm non thành phố Cà Mau
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2.2. Các phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.3. Phân tích kết quả điều tra thực trạng áp dụng các phương pháp dạy học tích cực cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non thành phố Cà Mau
2.3.1. Đôi nét về địa bàn nghiên cứu
2.3.2. Phân tích kết quả điều tra
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH DẠY HỌC THEO DỰ ÁNVỚI TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU
3.1. Bối cảnh thử nghiệm
3.2. Các bước tiến hành thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ 5 – 6 tuổi tại trường mầm non Ánh Dương
3.2.1. Xây dựng các phương án thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ 5 – 6 tuổi tại trường mầm non Ánh Dương
3.2.2. Tổ chức thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ 5 – 6 tuổi tại trường mầm non Ánh Dương
3.2.3. Kết quả thử nghiệm
3.3. Kết luận
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
[/tomtat]

Bài viết liên quan