[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức dạy học theo nhóm chương Nhiệt học Vật lí lớp 8

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức dạy học theo nhóm chương Nhiệt học Vật lí lớp 8
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan về những vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Những nghiên cứu về hoạt động dạy học theo nhóm trên thế giới
1.1.2. Những nghiên cứu về hoạt động dạy học theo nhóm ở nước ta
1.2. Cơ sở lý luận của dạy học theo nhóm
1.2.1. Cơ sở triết học
1.2.2. Cơ sở tâm lý – giáo dục và xã hội học
1.3. Phương pháp dạy học tích cực
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực
1.4. Phương pháp dạy học theo nhóm
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Đặc điểm của phương pháp dạy học theo nhóm
1.4.3. Tầm quan trọng của phương pháp dạy học theo nhóm
1.4.4. Các yếu tố cơ bản của phương pháp dạy học theo nhóm
1.4.5. Các hình thức tổ chức hoạt động nhóm
1.4.6. Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm
1.4.7. Ưu, nhược điểm của phương pháp dạy học theo nhóm
1.4.8. Một số hình thức tổ chức dạy học theo nhóm trong dạy học Vật lí
1.5. Kết luận chương 1
Chương 2. XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO NHÓM CHƯƠNG NHIỆT HỌC VẬT LÝ LỚP 8
2.1. Tổng quan về chương “Nhiệt học” Vật lí lớp 8
2.1.1. Phân tích cấu trúc nội dung của chương
2.1.2. Mục tiêu của chương
2.2. Soạn thảo tiến trình dạy học theo nhóm chương Nhiệt học
2.2.1. Giáo án bài “Các chất được cấu tạo như thế nào”
2.2.2. Giáo án bài “Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên”
2.2.3. Giáo án bài “Nhiệt năng”
2.2.4. Giáo án bài “Dẫn nhiệt”
2.2.5. Giáo án bài “Đối lưu – Bức xạ nhiệt”
2.2.6. Giáo án bài “Công thức tính nhiệt lượng – Phương trình cân bằng nhiệt”
2.3. Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Phương pháp thực nghiệm
3.4.1. Phương pháp thực nghiệm tác động
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.5. Tiến trình thực nghiệm sư phạm
3.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm và đánh giá
3.6.1. Kết quả phiếu thăm dò ý kiến của HS
3.6.2. Kết quả hoạt động nhóm
3.6.3. Kết quả bài KT
3.6.4. So sánh kết quả học tập của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
3.7. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan