[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thức Vi-ét trong chương trình toán phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thức Vi-ét trong chương trình toán phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHÂN TÍCH THỂ CHẾ DẠY HỌC Ở BẬC ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI ĐỊNH LÍ VI-ÉT
1.1. Định lý Vi-ét trong giáo trình [a]
1.2. Định lí Vi-ét trong giáo trình [b]
Kết luận chương 1
Chương 2: PHÂN TÍCH THỂ CHẾ DẠY HỌC Ở BẬC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI ĐỊNH LÍ VI-ÉT
2.1. Phân tích SGK, SBT Toán 9
2.2. Phân tích SGK, SBT nâng cao Toán 10
2.3. Phân tích SGK 11, 12 nâng cao
Chương 3: ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA HỆ THỨC VI-ÉT
3.1. Trong chương trình toán THCS
3.2. Trong chương trình toán THPT
Kết luận chương 3
Chương 4: THỰC NGHIỆM
4.1. LỚP 9
4.1.1. Mục đích thực nghiệm
4.1.2. Tổ chức thực nghiệm
4.1.3. Phân tích tiên nghiệm
4.1.4. Phân tích hậu nghiệm
4.2. LỚP 10
4.2.1. Mục đích thực nghiệm
4.2.2. Tổ chức thực nghiệm
4.2.3. Phân tích tiên nghiệm
4.2.4. Phân tích hậu nghiệm
4.3. LỚP 12
4.3.1. Mục đích thực nghiệm
4.3.2. Hình thức thực nghiệm
4.3.3. Phân tích tiên nghiệm
4.3.4. Phân tích hậu nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan