[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết thúc bất ngờ trong thỉ pháp truyện ngắn O.Henry?

[/kythuat]
[tomtat]
Kết thúc bất ngờ trong thỉ pháp truyện ngắn O.Henry?
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TÁC GIA TRUYỆN NGẮN O’HENRY VỚI KẾT THÚC BẤT NGỜ
1.1. TÁC GIA O’HENRY
1.1.1. Thời đại:
1.1.2. Cuộc đời, sáng tác, quan điểm nghệ thuật O’Henry:
1.2. TRUYỆN NGẮN O’HENRY:
2.2.2. Khái quát về truyện ngắn O’Henry:
1.2.2. Truyện ngắn O'Henry, thi pháp truyện cổ điển:
1.3. KẾT THÚC BẤT NGỜ
1.3.1. Bất ngờ và kết thúc bất ngờ:
1.3.2. Kết thúc bất ngờ - kiểu kết cấu cốt truyện đặc biệt
CHƯƠNG 2: DẠNG THỨC KẾT THÚC BẤT NGỜ TRONG THI PHÁP TRUYỆN NGẮN O’HENRY
2.1. DẠNG THỨC KẾT THÚC BẤT NGỜ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NỘI DUNG
2.1.1. Kết thúc bất ngờ từ sự bất ngờ của diễn biến câu chuyện:
2.1.2. Kết thúc bất ngờ từ sự bất ngờ ở tính cách nhân vật
2.1.3. Kết thúc bất ngờ từ sự bất ngờ của chủ đề tư tưởng:
2.2. DẠNG THỨC KẾT THÚC BẤT NGỜ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KẾT CẤU
2.2.1. Kết thúc bất ngờ với một bất ngờ duy nhất
2.2.2. Kết thúc bất ngờ với hai bất ngờ tuần tự hoặc sóng đôi:
2.2.3. Kết thúc bất ngờ với bất ngờ sau cùng nối kết một chuỗi bất ngờ:
2.3. DẠNG THỨC KẾT THÚC BẤT NGỜ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ
2.3.1. Hình thức ngôn ngữ của kết thúc bất ngờ:
2.3.2. Lượng ngôn từ của kết thúc bất ngờ:
2.4. DẠNG THỨC KẾT THÚC BẤT NGỜ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TIẾP NHẬN CỦA ĐỘC GIẢ
2.4.1. Đối tượng tác động của kết thúc bất ngờ
2.4.2. Kết thúc bất ngờ với suy đoán của độc giả
CHƯƠNG 3: THỦ PHÁP KẾT THÚC BẤT NGỜ TRONG THI PHÁP TRUYỆN NGẮN O’HENRY
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan