[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng công tác kế toán thuế tại công ty TNHH Thương mại vận tải Hưng Lộc Thịnh


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng công tác kế toán thuế tại công ty TNHH Thương mại vận tải Hưng Lộc Thịnh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN THUẾ
1.1 Khái niệm, đặc điểm của kế toán thuế
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Đặc điểm
1.2 Kế toán thuế GTGT
1.2.1 Đặc điểm về thuế GTGT
1.2.1.1 Khái niệm về thuế GTGT
1.2.1.2 Đặc điểm về thuế GTGT tại Việt Nam
1.2.1. Căn cứ tính thuế:
1.2.1. Phương pháp tính thuế
1.2.1.5 Hoàn thuế GTGT
1.2.2 Hạch toán thuế GTGT
1.3 Kế toán thuế TNDN
1.3.1 Đặc điểm về thuế TNDN
1.3.1.1 Khái niệm về thuế TNDN
1.3.1.2 Đặc điểm
1.3.2 Hạch toán thuế TNDN
1.3.2.1 Tài khoản sử dụng
1.3.2.2 Đăng kí kê khai và nộp thuế
1.4 Kế toán thuế môn bài
1.4.1 Thuế môn bài và đối tượng nộp thuế
1.4.2 uy định của mức thuế môn bài
1.4.3 Hồ sơ kê khai thuế môn bài
1.4.4 Thời gian nộp thuế môn bài
1.4.5 Hạch toán thuế môn bài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH TM VT HƯNG LỘC THỊNH.
2.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý ở công ty
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty
2.1.2.2 Nhiệm vụ - chức năng các phòng ban trong công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức kế toán tại công ty
2.1.4 Tình hình công ty những năm gần đây
2.1.5 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển
2.2 Thực trạng kế toán thuế tại công ty TNHH TM VT Hưng Lộc Thịnh
2.2.1 Kế toán thuế GTGT
2.2.1.1 Tình hình hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra trong quý IV năm 201
2.2.1.2 Tình hình kê khai và nộp thuế GTGT trong quý IV năm 201
2.2.2 Kế toán thuế TNDN
2.2.2.1 Chứng từ và sổ sách kế toán
2.2.2.2 Cách tính và nộp thuế
2.2.2. Báo cáo thuế TNDN
2.2.3 Kế toán thuế môn bài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại công ty
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán và kế toán thuế tại công ty
3.1.2.1 Ưu điểm
3.1.2.2 Nhược điểm
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Kiến nghị về công tác kế toán và kế toán thuế tại công ty:
3.2.2 Kiến nghị khác
KẾT LUẬN CHƯƠNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan