[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Agritech Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Agritech Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương thức hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương thức hạch toán
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AGRITECH HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Agritech Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Agritech Hà Nội
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Agritech Hà Nội
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Agritech Hà Nội
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Agritech Hà Nội
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Agritech Hà Nội
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Agritech Hà Nội
2.2.1. Giới thiệu về mặt hàng kinh doanh
2.2.2. Phương thức bán hàng tại Công ty TNHH Agritech Hà Nội
2.2.3. Trị giá vốn hàng hóa xuất bán trong kỳ
2.2.4. Kế toán bán hàng
2.2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AGRITECH HÀ NỘI
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Agritech Hà Nội
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Agritech Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan