[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nhung Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nhung Hồng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Một số khái niệm về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Các phương thức bán hàng hóa
1.2.1. Phương thức bán buôn qua kho
1.2.2. Phương thức bán buôn vận chuyển thẳng
1.2.3. Phương thức bán lẻ
1.2.4. Phương thức bán hàng qua đại lý
1.2.5. Phương thức hàng đổi hàng
1.2.6. Một số phương thức khác
1.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.4. Nội dung kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.6. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.6.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7. Hình thức kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHUNG HỒNG
2.1. Khái quát chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhung Hồng
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nhung Hồng
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng tại công ty TNHH Nhung Hồng
2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.5. Nội dung kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.6. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NHUNG HỒNG
3.1. Nhận xét về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nhung Hồng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nhung Hồng
3.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Nhung Hồng
3.3.1. Bổ sung trích lập kinh phí công đoàn
3.3.2. Hình thức sổ kế toán
3.3.3. Bổ sung trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.3.4. Thực hiện các chính sách chiết khấu, giảm giá hàng bán
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan