[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ số

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ số
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc thù hoạt động kinh doanh thương mại và sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hang trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3. Doanh thu thuần
1.2.4. Giá vốn hàng bán
1.2.5. Lợi nhuận gộp
1.2.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.7. Kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng
1.3.1. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất kho
1.3.2. Kế toán bán hàng
1.3.3. Trình tự hạch toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.3.4. Trình tự hạch toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
1.3.5. Trình tự hạch toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6. Trình tự hạch toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.7. Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hình thức sổ kế toán được áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Công nghệ số
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Công nghệ số
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Công nghệ số
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Công nghệ số
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Công nghệ số
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán được sử dụng tại Công ty TNHH Công nghệ số
2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.2.3. Nội dung kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4. Kế toán chi tiết chi phí quản lý kinh doanh
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ
3.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ số
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công nghệ số
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan