[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2. Kế toán chi phí sản xuất.
1.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.4. Nội dung phương thức khoán gọn trong doanh nghiệp xây lắp.
1.5. Tổ chức sổ kế toán CPSX và tính giá thành SP trong doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG AN
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An.
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An.
2.3. Thực trạng kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An.
2.4. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp.
Chương 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG AN
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An.
3.2. Ưu điểm và nhược điểm trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An.
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan