[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu bán hàng Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu bán hàng Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Khái niệm cơ bản về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.2 Vai trò nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
1.2 Các phương thức tiêu thụ
1.3 Phương pháp tính giá vốn thành phẩm xuất kho
1.4 Kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.4.1 Chứng từ sử dụng
1.4.2 Tài khoản kế toán sử dụng
1.4.3 Phương thức hạch toán
1.5 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.5.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.5.2 Phương pháp hạch toán
1.6 Các hình thức ghi sổ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU BÁN HÀNG THƯƠNG HIỆU VIỆT
2.1 Khái quát chung về công ty xuất nhập khẩu thương hiệu Việt
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty XNK bán hàng Việt
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty XNK bán hàng Việt
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Công ty xuất nhập khẩu bán hàng Việt
2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán
2.2 Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu bán hàng Việt
2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty xuất nhập khẩu bán hàng Việt
2.2.2 Tổ chức số kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm
2.2.3 Tổ chức kế toán chi tiết chi phí bán hàng, chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng 
2.2.3.2 Kế toán chi phí quán lý doanh nghiệp 
2.2.4 Kế toán tổng hợp tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU BÁN HÀNG VIỆT
3.1 Nhận xét về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty xuất nhập khẩu bán hàng Việt
3.2 Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty XNK bán hàng Việt
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan