[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện Kênh phân phối cửa nhựa của Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Eurowindow

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện Kênh phân phối cửa nhựa của Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Eurowindow
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI
1.1. Một số vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động phân phối
1.1.1. Khái niệm về kênh phân phối
1.1.2. Vai trò của kênh phân phối
1.1.3. Chức năng của kênh phân phối
1.1.4. Các thành viên tham gia kênh phân phối
1.1.4.1. Trung gian thương mại bán buôn
1.1.4.2. Trung gian thương mại bán lẻ
1.1.4.3. Người tiêu dùng cuối cùng
1.1.4.4. Các tổ chức bổ trợ
1.2. Các dòng chảy chính trong kênh phân phối
1.3. Cấu trúc kênh phân phối
1.3.1. Định nghĩa về cấu trúc kênh phân phối
1.3.2. Các loại cấu trúc kênh phân phối
1.3.2.1. Cấu trúc kênh phân phối truyền thống
1.3.2.2. Cấu trúc kênh phân phối theo chiều dọc (VMS)
1.3.2.3. Cấu trúc kênh phân phối theo chiều ngang
1.3.2.4. Cấu trúc kênh phân phối đa kênh
1.4. Các xung đột trong kênh
1.5. Quy trình thiết kế kênh phân phối
1.5.1. Nhu cầu thiết kế kênh
1.5.2. Xây dựng mục tiêu của kênh phân phối
1.5.3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kênh
1.5.3.1. Yếu tố vi mô
1.5.3.2. Yếu tố vĩ mô
1.5.4. Lựa chọn chiến lược kênh phân phối
1.5.4.1. Chiến lược kênh với việc tổ chức các kênh phân phối
1.5.4.2. Chiến lược kênh trong việc quản lý kênh phân phối
1.5.5. Quản lí kênh phân phối
1.5.6. Đánh giá hoạt động của các thành viên trong kênh
1.5.6.1. Chỉ tiêu hoạt động bán hàng
1.5.6.2. Duy trì tồn kho
1.5.6.3. Các khả năng của lực lượng bán hàng
1.5.6.4. Thái độ thành viên kênh
1.5.6.5. Cạnh tranh
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU EUROWINDOW
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu Eurowindow
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu Eurowindow
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu Eurowindow
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu Eurowindow
2.2.1. Giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu Eurowindow
2.2.2. Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu Eurowindow 3 năm gần đây (2011 – 2013)
2.3. Phân tích thực trạng hoạt động của kênh phân phối sản phẩm tại công ty Eurowindow
2.3.1. Hiện trạng về hoạt động kênh phân phối của Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu Eurowindow
2.3.1.1. Cấu trúc và các thành viên tham gia kênh phân phối hiện tại của Eurowindow
2.3.1.2. Những xung đột tồn tại trong hệ thống kênh phân phối của Eurowindow
2.3.2. Công tác quản lý kênh phân phối
2.3.2.1. Quản lý các dòng chảy trong kênh phân phối của công ty Eurowindow
2.3.2.2. Thúc đẩy các thành viên trong việc tiêu thụ sản phẩm cửa nhựa của công ty Eurowindow
2.3.2.3. Tuyển chọn thành viên kênh
2.4. Đánh giá hoạt động của kênh qua một số chỉ tiêu
2.4.1. Chỉ tiêu kết quả hoạt động bán hàng
2.4.2. Chỉ tiêu về cạnh tranh của các thành viên kênh
2.4.3. Độ bao phủ thị trường
2.4.4. Số lượng các thành viên
2.4.5. Đội ngũ bán hàng của các kênh phân phối
2.4.6. Duy trì tồn kho
2.4.7. Cách tiếp cận và giải quyết đơn hàng
2.4.8. Kiểm soát các thành viên kênh
2.5. Những ưu điểm đạt được và tồn tại trong kênh phân phối của Eurowindow
2.5.1. Ưu điểm kênh phân phối
2.5.2. Tồn tại
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU EUROWINDOW
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty Cổ phần cửa nhựa Châu Âu Eurowindow
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Mục tiêu kinh doanh trong năm 2015 của công ty
3.2. Phân tích SWOT
3.2.1. Điểm mạnh
3.2.2. Điểm yếu
3.2.3. Cơ hội
3.2.4. Thách thức
3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kênh phân phối của Công ty
3.3.1. Môi trường vi mô
3.3.1.1. Đối thủ cạnh tranh
3.3.1.2. Khách hàng
3.3.2. Môi trường vĩ mô
3.3.2.1. Môi trường Văn hóa – Xã hội
3.3.2.2. Môi trường tự nhiên
3.3.2.3. Môi trường kinh tế
3.3.2.4. Môi trường chính trị - pháp luật
3.3.2.5. Môi trường công nghệ
3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối tại Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu Eurowindow
3.4.1. Giải pháp đánh giá các thành viên kênh hiệu quả
3.4.2. Hoạch định khả năng và mức độ cung cấp sản phẩm, hàng hóa
3.4.3. Mở rộng hệ thống kênh phân phối, tăng cường mối quan hệ lâu dài với các trung gian trọng điểm
3.4.4. Các giải pháp marketing bổ trợ
3.4.5. Hoàn thiện mô hình dự trữ kho hiệu quả
3.4.6. Hoàn thiện cách giải quyết xung đột trong hệ thống kênh phân phối
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan