[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và phát triển chiến lược E-Marketing cho Công ty TNHH Phạm Tường 2000

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và phát triển chiến lược E-Marketing cho Công ty TNHH Phạm Tường 2000
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC EMARKETING
1.1. Cơ sở lý luận chung về Marketing và chiến lược Marketing
1.1.1. Khái niệm về Marketing
1.1.2. Khái niệm chiến lược Marketing
1.2. Cơ sở lý luận chung về e-Marketing
1.2.1. Khái niệm về e-Marketing
1.2.2. Đặc trưng cơ bản của e-Marketing
1.2.3. Những ưu điểm của e-Marketing so với Marketing truyền thống
1.2.4. Các công cụ e-Marketing cơ bản
1.2.4.1. Website
1.2.4.2. Marketing thông qua thư điện tử (E-mail Marketing)
1.2.4.3. Quảng cáo hiển thị (Display Ads)
1.2.4.4. PR trực tuyến (PR Online)
1.2.4.5. Marketing thông qua công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
1.2.4.6. Marketing thông qua mạng xã hội (Social Marketing)
1.2.4.7. Marketing liên kết (Affilicate Marketing)
1.2.4.8. Marketing trên thiết bị di động (Mobile Marketing)
1.3. Cơ sở lý luận chung về chiến lược e-Marketing
1.3.1. Khái niệm về chiến lược e-Marketing
1.3.2. Quy trình xây dựng chiến lược e-Marketing
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC EMARKETING TẠI CÔNG TY TNHH PHẠM TƯỜNG 2000
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Phạm Tường 2000
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Sản phẩm và dịch vụ
2.1.2.1. Thiết kế và sản xuất các sản phẩm may mặc và phụ kiện thời trang
2.1.2.2. Kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu PT 2000
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Phạm Tường 2000
2.1.3.1. Giám đốc Công ty
2.1.3.2. Phòng Hành chính tổng hợp
2.1.3.3. Phòng Kinh doanh - Marketing
2.1.3.4. Phòng Tài chính - Kế toán
2.1.3.5. Phòng Thiết kế
2.1.3.6. Phân xưởng sản xuất
2.2. Tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Phạm Tường 2000 giai đoạn 2012 - 2013 - 2014
2.3. Phân tích các yếu tố tác động tới hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Phạm Tường 2000
2.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô (PESTEL)
2.3.1.1. Chính trị (Political factors)
2.3.1.2. Kinh tế (Economy factors)
2.3.1.3. Xã hội (Social factors)
2.3.1.4. Công nghệ (Technological factors)
2.3.1.5. Môi trường (Enviromental factors)
2.3.1.6. Pháp luật (Legal factors)
2.3.2. Phân tích môi trường vi mô
2.3.2.1. Phân tích ngành kinh doanh (Industry analysis)
2.3.2.2. Phân tích thị trường (Market analysis)
2.3.2.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh
2.3.2.4. Phân tích nhà cung cấp
2.4. Thực trạng chiến lược e-Marketing của Công ty TNHH Phạm Tường 2000
2.4.1. Phân tích mục tiêu của chiến lược e-Marketing hiện tại (mô hình 5S)
2.4.2. Phân tích thị trường mục tiêu hiện tại
2.4.3. Phân tích định vị của Công ty trên môi trường trực tuyến
2.4.4. Phân tích thực trạng chương trình e-Marketing hiện tại của Công ty TNHH Phạm Tường 2000
2.4.4.1. Chính sách sản phẩm (Product)
2.4.4.2. Chính sách giá (Price)
2.4.4.3. Chính sách phân phối (Place)
2.4.4.4. Chính sách truyền thông bằng các công cụ e-Marketing chủ yếu (Promotion)
2.4.4.5. Những vấn đề còn tồn tại trong chiến lược e-Marketing của Công ty TNHH Phạm Tường 2000
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC EMARKETING CHO CÔNG TY TNHH PHẠM TƯỜNG 2000
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Phạm Tường 2000
3.2. Xác định mục tiêu cho chiến lược e-Marketing (dựa vào mô hình 5S)
3.3. Xác định thị trường mục tiêu mà chiến lược e-Marketing nhắm tới
3.4. Đề xuất giải pháp xây dựng chiến lược e-Marketing cho Công ty TNHH Phạm Tường 2000
3.4.1. Một số đề xuất về chính sách sản phẩm (cung cấp các giá trị đề xuất trực tuyến - OVP dành cho khách hàng trên website của Công ty)
3.4.1.1. Đặt lịch hẹn với nhà thiết kế hoặc chuyên gia tư vấn thời trang
3.4.1.2. Cho phép khách hàng tuỳ biến thiết kế sản phẩm
3.4.1.3. Cung cấp chức năng mua hàng trực tuyến
3.4.2. Một số đề xuất về chính sách giá
3.4.3. Một số đề xuất về chính sách phân phối thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến
3.4.3.1. Phân phối sản phẩm
3.4.3.2. Các trung gian liên kết
3.4.4. Một số đề xuất về chính sách truyền thông bằng các công cụ e-Marketing
3.4.4.1. Website
3.4.4.2. Marketing thông qua thư điện tử (E-mail Marketing)
3.4.4.3. Quảng cáo hiển thị (Display Ads)
3.4.4.4. PR trực tuyến
3.4.4.5. Marketing thông qua công cụ tìm kiếm
3.4.4.6. Marketing thông qua mạng xã hội
3.4.4.7. Marketing liên kết (Afilicate Marketing)
3.4.4.8. Marketing trên thiết bị di động (Mobile Marketing)
3.5. Kiểm tra, đánh giá
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan