[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến đổi tập quán canh tác ruộng bậc thang của người Hmông ở bản Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai


[/kythuat]
[tomtat]
Biến đổi tập quán canh tác ruộng bậc thang của người Hmông ở bản Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI HMÔNG Ở BẢN CÁT CÁT, XÃ SAN SẢ HỒ
1.1. Đặc điểm địa bàn cư trú
1.1.1. Đặc điểm tự nhiên
1.1.2. Đặc điểm xã hội
1.2. Tộc danh, nguồn gốc lịch sử
1.3. Đặc điểm đời sống kinh tế
1.4. Đặc điểm xã hội truyền thống
1.5. Đặc điểm văn hóa
1.5.1. Đặc điểm văn hóa vật chất
1.5.2. Đặc điểm văn hóa tinh thần
Tiểu kết chương 1
Chương 2: TẬP QUÁN CANH TÁC RUỘNG BẬC THANG CỦA NGƯỜI HMÔNG Ở CÁT CÁT
2.1. Khai phá ruộng bậc thang
2.2. Bộ nông cụ dùng trong canh tác ruộng bậc thang
2.3. Kỹ thuật canh tác ruộng bậc thang
2.3.1. Giống cây trồng
2.3.2. Mùa vụ
2.3.3. Cách thức làm đất
2.3.4. Gieo mạ và cấy
2.3.5. Cách thức tưới tiêu nước
2.3.6. Cách thức chăm sóc, bảo vệ
2.3.7. Cách thức thu hoạch
2.4. Cách thức tổ chức sản xuất
2.4.1. Sản xuất theo hộ
2.4.2. Các hình thức đổi công giữa các hộ
2.4.3. Hợp tác lao động trong cộng đồng
2.5. Các nghi lễ liên quan đến canh tác ruộng bậc thang
2.5.1. Các nghi lễ trong quá trình khai khẩn ruộng
2.5.2. Các nghi lễ trong quá trình canh tác
Tiểu kết chương 2
Chương 3: SỰ BIẾN ĐỔI TRONG TẬP QUÁN CANH TÁC RUỘNG BẬC THANG CỦA NGƯỜI HMÔNG Ở CÁT CÁT
3.1. Biến đổi trong canh tác ruộng bậc thang ở Cát Cát
3.1.1. Thay đổi trong phương thức canh tác ruộng bậc thang
3.1.2. Thay đổi các loại giống cây trồng trên ruộng bậc thang
3.1.3. Thay đổi trong cách chăm sóc, bảo vệ ruộng bậc thang
3.1.4. Thay đổi trong cách tưới tiêu nước cho ruộng bậc thang
3.1.5. Thay đổi cách thức thu hoạch
3.1.6. Thay đổi trong cách thức tổ chức sản xuất
3.2. Vai trò của ruộng bậc thang trong đời sống kinh tế người Hmông ở Cát Cát hiện nay
3.3. Nghi lễ, tín ngưỡng liên quan đến canh tác ruộng bậc thang ở Cát Cát đã thay đổi nhiều
3.4. Nguyên nhân dẫn đến những biến đổi trong canh tác ruộng bậc thang ở Cát Cát
3.4.1. Tác động của chính sách giao đất giao rừng
3.4.2. Tác động của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác
3.5. Một số khuyến nghị ban đầu của người nghiên cứu
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan