[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống tại nhà hát chèo Hải Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống tại nhà hát chèo Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Nhiệm vụ
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Cấu trúc của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU CHÈO TRUYỀN THỐNG VÀ NHÀ HÁT CHÈO HẢI DƯƠNG
1.1. Tổng quan về nghệ thuật sân khấu Chèo truyền thống
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Lịch sử hình thành và đặc điểm nghệ thuật sân khấu Chèo truyền thống
1.2. Tổng quan về Nhà hát Chèo Hải Dương
1.2.1. Lịch sử hình thành Nhà hát Chèo Hải Dương
1.2.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của nhà hát Chèo Hải Dương
Tiểu kết chương 1
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU CHÈO TRUYỀN THỐNG TẠI NHÀ HÁT CHÈO HẢI DƯƠNG
2.1. Đặc điểm các thành tố của nghệ thuật Chèo truyền thống tại nhà hát Chèo Hải Dương
2.1.1. Đặc điểm về đề tài và nội dung vở diễn
2.1.2. Đặc điểm về nghệ thuật ngôn từ
2.1.3. Đặc điểm về âm nhạc và múa
2.1.4. Đặc điểm về trang phục và hóa trang
2.2. Phản ánh đặc điểm sân khấu Chèo truyền thống tại nhà hát Chèo Hải Dương thông qua một số nhân vật (vai diễn) Chèo tiêu biểu
2.2.1. Vai diễn Thị Mầu
2.2.2. Vai diễn Súy Vân
2.2.3. Vai diễn Hề
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU CHÈO TRUYỀN THỐNG TẠI NHÀ HÁT CHÈO HẢI DƯƠNG
3.1. Một số nhận xét, đánh giá
3.2. Giải pháp bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Chèo truyền thống tại Nhà hát Chèo Hải Dương
3.2.1. Bảo lưu và phát triển nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp
3.2.2. Bảo lưu và phát triển nghệ thuật Chèo cơ sở
3.2.3. Bảo lưu và phát triển nghệ thuật Chèo trong đào tạo diễn viên
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan