[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo tại Đài truyền hình Bình Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo tại Đài truyền hình Bình Dương
Quản trị là những hoạt động được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung, nên không thể thiếu cho một đơn vị hành chính sự nghiệp hay một doanh nghiệp hoạt động được bình thường.
Mọi chiến lược đều phải được  xây dựng trên nền móng của nguồn lực do đó nhà quản trị cần phải xem xét, đánh giá, và phân tích đúng mức các nguồn lực của mình để từ đó đưa ra các quyết định quản trị thích nghi với thực tế hoặc đề xuất các biện pháp xây dựng và phát triển nguồn lực trong tương laị
Do đó nhà quản trị cần phải tổ chức nhân sự chặt chẽ, khoa học trên cơ sở phát huy tối đa hiệu quả công việc. Xuất phát từ yêu cầu phải quản lý chặt chẽ để tránh lãng phí nguồn nhân lực  em muốn tìm hiểu việc quản trị nhân sự trong thực tế. 
Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình nhân sự và nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc quản trị nhân sự tại Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Dương. Qua đó hiểu được một phần cách xử lý thực tế việc quản trị nhân sự của phòng Tổ chức hành chính.

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down xem 

[/tomtat]

Bài viết liên quan