[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học tại trường cao đẳng sư phạm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học tại trường cao đẳng sư phạm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay
Được tiếp cận với các nền giáo dục đại học tiên tiến, có khả năng học hỏi, tiếp thu những yếu tố tiên tiến phù hợp với truyền thống của giáo dục đại học Việt Nam, làm cơ sở cho sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, hội nhập với giáo dục đại học thế giới.
Việc Việt Nam gia nhập WTO cũng thúc đẩy tiến trình đổi mới giáo dục đại học nhanh hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn. Những thách thức của giáo dục đại học dường như cũng lớn hơn.
Cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học sẽ gay gắt hơn, với nhiều đối thủ hơn ngay trên đất nước Việt Nam.
Trong bối cảnh mới đầy biến động, giáo dục đại học Việt Nam vẫn phải gìn giữ bản sắc dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Hệ đào tạo vừa học vừa làm hiện tại cũng đang nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu chung của ngành giáo dục đào tạo.

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan