[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quan hệ số khuyết cho đường cong chỉnh hình kết hợp với các siêu mặt

[/kythuat]
[tomtat]
Quan hệ số khuyết cho đường cong chỉnh hình kết hợp với các siêu mặt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ TRONG LÝ THUYẾT PHÂN BỐ GIÁ TRỊ CHO HÀM PHÂN HÌNH.
1.1. Công thức Poisson – Jensen.
1.2. Các hàm Nevanlinna.
1.3. Định lý cơ bản thức nhất.
1.4. Định lý cơ bản thức hai.
1.5. Quan hệ số khuyết.
Chương 2: QUAN HỆ KHUYẾT CHO ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH KẾT HỢP VỚI CÁC SIÊU MẶT.
2.1. Một số kiên thức cơ bản.
2.2. Quan hệ số khuyến cho đường cong chỉnh hình vào Pn(C).
2.3. Quan hệ số khuyến cho đường cong chỉnh hình vào đa tạp tuyến tính.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan