[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý dạy học nhằm nâng cao kết quả học thực hành nghề tại trường Trung cấp nghề Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý dạy học nhằm nâng cao kết quả học thực hành nghề tại trường Trung cấp nghề Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ÐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Quản lý
1.2. Quản lý đào tạo nghề
1.3. Kiến thức, kỹ năng, kĩ xảo nghề nghiệp
1.4. Quản lý hoạt động dạy học ở Trường trung cấp nghề
1.5. Quan hệ giữa quản lý và chất lượng đào tạo
1.6. Những nhân tố tác động đến kết quả đào tạo nghề
Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TUYÊN QUANG
2.1. Vài nét về quá trình hình thành, tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề Tuyên Quang
2.2. Thực trạng công tác quản lý dạy học tại Trường Trung cấp nghề Tuyên Quang
2.3. Đánh giá công tác quản lý dạy học tại Trường Trung cấp nghề Tuyên Quang
Chương III: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ THỰC HÀNH NGHỀ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TUYÊN QUANG
3.1. Cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp
3.2. Một số biện pháp quản lý dạy học nhằm nâng cao kết quả thực hành tại Trường Trung cấp nghề Tuyên Quang
3.3. Kiểm tra sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý dạy học tại Trường Trung cấp nghề Tuyên Quang
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan