[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng Chi nhánh cảng Chùa Vẽ

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng Chi nhánh cảng Chùa Vẽ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Nguồn nhân lực.
1.2. Quản trị nguồn nhân lực.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực.
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nhân lực.
PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ
2.1. Quá trình hình thành và phát triển.
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty.
2.3. Cơ cấu tổ chức.
2.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh Cảng Chùa Vẻ.
2.5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty.
2.6. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chinh nhánh Cảng Chùa Vẻ.
PHẦN 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHÂN LỰC CỦA CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ
3.1. Đặc điểm lao động của Chính nhánh Cảng Chùa Vẽ.
3.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.
PHẦN 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG – CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ
4.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.
4.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan