[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nguyên lí biến phân Ekeland và một số ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nguyên lí biến phân Ekeland và một số ứng dụng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1. NGUYÊN LÍ BIẾN PHÂN EKELAND CỔ ĐIỂN
1.1. Một số kiến thức chuẩn bị
1.2. Nguyên lí biến phân Ekeland cổ điển
1.2.1. Nguyên lí biến phân Ekeland cổ điển
1.2.2. Nguyên lí biến phân Ekeland trong không gian hữu hạn chiều
1.3. Dạng hình học của nguyên lí biến phân Ekeland
1.3.1. Định lí Bishop-Phelps
1.3.2. Định lí cánh hoa (Định lí Flower-Pental)
1.3.3. Định lí giọt nước (Định lí Drop)
1.4. Một số ứng dụng của nguyên lí
1.4.1. Nguyên lí biến phân Ekeland và tính đầy đủ
1.4.2. Các định lí điểm bất động
1.4.3. Đạo hàm tại điểm xấp xỉ cực tiểu
Chương 2. NGUYÊN LÍ BIẾN PHÂN EKELAND VÉC TƠ
2.1. Một số kiến thức chuẩn bị
2.2. Nguyên lí biến phân Ekeland véc tơ
2.3. Định lí điểm bất động Caristi véc tơ
2.4. Định lí Takahashi véc tơ
2.5. Một vài ví dụ minh hoạ
2.6. Sự tương đương giữa các định lí
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan