[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự tương tự giữa số và hàm và ứng dụng trong Toán sơ cấp

[/kythuat]
[tomtat]
Sự tương tự giữa số và hàm và ứng dụng trong Toán sơ cấp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐỊNH LÝ MASON VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ
1.1. Định lý Mason.
1.2. Một số hệ quả của định lý Mason.
1.3. Ứng dụng của định lý Mason và đề xuất một số bài toán về đa thức.
Chương 2: SỰ TƯỢNG TỰ SỐ HỌC CỦA ĐỊNH LÝ MASON VÀ ỨNG DỤNG GIẢ THUYẾT ABC TRONG NGHIÊN CƯU SỐ HỌC
2.1. Giả thuyết abc.
2.2. Một số hệ quả của giả thuyết abc.
2.3. Ứng dụng giả thuyết abc đề xuất các bài tập số học.
Chương 3: ĐỊNH LÝ MASON MỞ RỘNG
3.1. Bậc của một phân thức và tính chất.
3.2. ĐỊnh lý Mason mở rộng.
3.3. Áp dụng Mason mở rộng vào nghiên cứu các đa thức nhiều biến.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan