[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu thiệt hại cho khu vực sạt lở bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu thiệt hại cho khu vực sạt lở bán đảo Bình Quới - Thanh Đa
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI KHU VỰC SẠT LỞ BÁN ĐẢO BÌNH QƯỚI – THANH ĐA
1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1. Địa hình
1.1.2. Cấu trúc địa chất, địa mạo và tính ch ất cơ lý của đất nền
1.1.3. Điều kiện khí tượng thủy văn
1.1.4. Điều kiện thủy văn của sông
1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
1.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
1.2.2. Hiện trạng dân cư và xây dựng
1.2.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG, DIỄN BIẾN VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY SẠT LỞ Ở BÁN ĐẢO BÌNH QƯỚI THANH ĐA
2.1. Hiện trạng sạt lở bờ sông
2.2. Diễn biến quá trình sạt lở ở khu vực bán đảo Thanh Đa
2.2.1. Trên kênh Thanh Đa
2.2.2. Trên sông Sài Gòn
2.3. Nguyên nhân gây sạt lở
2.3.1. Tác dụng xâm thực của sông
2.3.2. Quá trình thấm nước của đất
2.3.3. Tác động của áp lực thủy tĩnh
2.3.4. Tác đ ộng của dòng thấm
2.3.5. Hoạt động nhân sinh
2.4. Phân tích nguyên nhân chính gây sạt lở
2.5. Kết luận tổng hợp các nguyên nhân gây hiện tượng sạt lở khu vực bán đảo Thanh Đa
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI VÙNG SẠT KHU VỰC BÌNH QƯỚI – THANH ĐA
3.1. Các tác đ ộng đối với môi trường tự nhiên vùng sạt lở
3.1.1. Môi trư ờng đất
3.1.2. Môi trư ờng nước
3.1.3. Môi trư ờng không khí
3.2. Các tác đ ộng đối với con người và đời sống của người dân xung quanh
3.2.1. Con ngư ời và đời sống
3.2.2. Sức khỏe – Y tế
3.2.3. Giáo dục
3.2.4. Kinh t ế xã hội
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ KHU VỰC BÁN ĐẢO BÌNH QƯỚI – THANH ĐA
4.1. Giải pháp công trình
4.1.1. Đóng cọc BTCT tăng lực chống trượt
4.1.2. Gây bồi chân mái dốc bằng mỏ hàn “mềm”
4.1.3 Gây bồi chân mái dốc bằng mỏ hàn cứng
4.1.4. Đắp và bảo vệ mái dốc bằng bao tải cát
4.1.5. Phương án nạo vét bên phía bờ bồi
4.2. Phân tích lựa chọn phương án
4.3. Giải pháp phi công trình
4.3.1 Tuyên truyền và giáo dục cộng đồng
4.3.2 Nhiệm vụ chức trách của các cơ quan liên quan về khắc phục sự cố
4.3.3. Nghiên cứu giải quyết những bất cập trong các văn bản pháp quy liên quan đến vấn đề sạt lở
4.3.4. Sử lý kiên quyết các hành vi vi phạm lien quan đến sạt lở bờ sông
4.3.5. Giảm thiểu các thủ tục hành chính có liên quan
4.3.6. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân
4.3.7. Thống nhất văn bản giữa các ngành liên quan
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan