[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán ổn định hệ phương trình vi phân tuyến tính

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán ổn định hệ phương trình vi phân tuyến tính
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
KÍ TỰ TOÁN HỌC
Chương 1: CƠ SỞ TOÁN HỌC
1.1. Đại số tuyến tính.
1.2. Hệ phương trình vi phân.
1.3. Bài toán ổn định hệ phương trình vi phân.
1.4. Phương pháp hàm Lyapunov.
1.5. Một số bổ đề bổ trở.
Chương 2: ỔN ĐỊNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
2.1. Hệ phương trình vi phân tuyến tính ôtônôm.
2.2. Hệ phương trình vi phân tuyến tính không ôtônôm.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan