[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán ngân hàng xuất nhập khẩu tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Biên Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán ngân hàng xuất nhập khẩu tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Biên Hòa
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
1.1 Giới thiệu tổng quát về đề tài nghiên cứu
1.2 Quan điểm chọn đề tài
1.3 Những tư liệu sử dụng
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Mục tiêu nghiên cứu
CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ
2.1 Thanh toán quốc tế
2.2 Phương thức tín dụng chứng từ
CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI AGRIBANK BIÊN HÒA
3.1 Khái quát về Agribank Việt Nam và chi nhánh Biên Hòa
3.2 Thực trạng vận dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán hàng xuất nhập khẩu tại chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Biên Hòa
3.3. Đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng
CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU
4.1 Xây dựng bộ phận tư vấn khách hàng
4.2 Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho thanh toán bằng phương thức L/C
4.3 Chính sách nhân sự
4.4. Chính sách nâng cao thương hiệu

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan