[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lễ hội Obon Nhật Bản

[/kythuat]
[tomtat]
Lễ hội Obon Nhật Bản
MỤC LỤC
PHẦN DẪN LUẬN
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC KHÁI NIỆM
1.1. Khái niệm chung về “Lễ hội”
1.2. Lễ và hội trong lễ hội truyền thống Nhật Bản
1.3. Lễ hội Obon
CHƯƠNG II: LỄ HỘI OBON TẠI NHẬT BẢN
2.1. Nguồn gốc lễ hội Obon
2.2. Thời gian diễn ra lễ hội
2.3. Phần nghi lễ trong lễ hội Obon
2.4. Phần hội trong lễ hội Obon
CHƯƠNG III: TỪ LỄ HỘI OBON VÀ PHƯƠNG PHÁP DUY TRÌ PHÁT TRIỂN LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN, NGHĨ VỀ LỄ HỘI VIỆT NAM
1. Phương pháp duy trì và phát triển lễ hội truyền thống Nhật Bản
2. Vấn đề duy trì và phát triển lễ hội truyền thống Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan