[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty TNHH dược phẩm Bửu Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty TNHH dược phẩm Bửu Hòa
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Lý luận về cạnh tranh
1.2. Lý luận về khả năng cạnh tranh
1.3. Lý luận về nâng cao khả năng cạnh tranh sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu
1.4. Phương pháp phân tích SWOT
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BỬU HÒA
2.1. Đôi nét về công ty TNHH Dược phẩm Bửu Hòa
2.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.3. Thực trạng và xu hướng hoạt động của công ty
2.4. Vị thế của Công ty TNHH Dược phẩm Bửu Hòa trong bối cảnh chung hiện tại
2.5. Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh
2.6. Ma trận SWOT đánh giá tổng hợp
2.7. Tổng hợp đánh giá về khả năng cạnh tranh của công ty
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BỬU HÒA
3.1. Nhiệm vụ và mục tiêu công ty trong thời gian tới
3.2. Các giải pháp cần thực hiện trong thời gian ngắn
3.3. Các giải pháp cần thực hiện trong thời gian lâu dài

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan