[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dầu ăn của Tổng Công ty Công nghiệp dầu Thực vật Việt Nam Vovarimex sang thị trường Nhật Bản

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dầu ăn của Tổng Công ty Công nghiệp dầu Thực vật Việt Nam Vovarimex sang thị trường Nhật Bản
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Các khái niệm về xuất khẩu
1.1.2. Các hình thức xuất khẩu
1.2. Vai trò của xuất khẩu
1.2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân
1.2.2. Đối với các doanh nghiệp
1.3. Nội dung hoạt động xuất khẩu
1.3.1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu, xác định mặt hàng xuất khẩu
1.3.2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch xuất khẩu
1.3.3. Lựa chọn hình thức xuất khẩu phù hợp
1.3.4. Các hoạt động marketing trong xuất khẩu
1.3.5. Ký hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu
1.3.6. Đánh giá hiệu quả xuất khẩu
1.4. Các nhân tố tác động đến xuất khẩu
1.4.1. Các rào cản thuế quan
1.4.2. Các rào cản phi thuế quan
1.4.3. Tỷ giá hối đoái
1.5. Những quy định của Việt Nam về xuất khẩu dầu ăn
1.6. Tình hình chung về xuất khẩu dầu ăn ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
2.1. Sơ lược về Nhật Bản
2.1.1. Đặc điểm về địa lý
2.1.2. Đặc điểm về văn hóa – con người
2.1.3. Văn hóa kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm về kinh tế - xã hội
2.1.5. Đặc điểm về luật pháp
2.1.6. Mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản
2.2. Những quy định về nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản
2.2.1. Những quy định về nhập khẩu hàng hóa nói vào thị trường Nhật Bản
2.2.2. Những quy định khi nhập khẩu dầu ăn vào thị trường Nhật Bản
2.3. Tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
2.3.1. Kim ngạch xuất khẩu
2.3.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
2.4. Tiềm năng xuất khẩu dầu ăn của doanh nghiệp sang thị trường Nhật Bản
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU DẦU ĂN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM VOCARIMEX SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
3.1. Khái quát về Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam VOCARIMEX
3.1.1. Giới thiệu chung về công ty
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.3. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
3.1.4. Cơ cấu tổ chức
3.1.5. Phương hướng hoạt động của công ty
3.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
3.1.7. Mối quan hệ với các đối tác trong hoạt động kinh doanh của công ty
3.2. Tình hình xuất khẩu dầu ăn của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam VOCARIMEX ra thị trường thế giới
3.2.1. Mặt hàng xuất khẩu
3.2.2. Thị trường xuất khẩu
3.2.3. Lợi thế của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam VOCARIMEX về xuất khẩu dầu ăn
3.2.4. Thực trạng xuất khẩu dầu ăn của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam VOCARIMEX ra thị trường thế giới
3.3. Thực trạng xuất khẩu dầu ăn của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam VOCARIMEX sang thị trường Nhật Bản
3.4. Đánh giá
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU DẦU ĂN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM VOCARIMEX SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
4.1. Dự báo tình hình xuất khẩu dầu ăn trong tương lai
4.2. Phương hướng và mục tiêu của doanh nghiệp về xuất khẩu dầu ăn sang thị trường Nhật Bản trong tương lai
4.3. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dầu ăn của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam VOCARIMEX sang thị trường Nhật Bản
4.3.1. Chính sách nguyên liệu
4.3.2. Đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất dầu ăn
4.3.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.3.4. Xây dựng hệ thống phân phối tại thị trường Nhật Bản
4.3.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm
4.3.6. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường Nhật Bản
4.3.7. Tăng cường hoạt động marketing tại thị trường Nhật Bản
4.3.8. Phát triển nguồn vốn của công ty
4.4. Kiến nghị
4.4.1. Đối với Nhà nước
4.4.2. Đối với các cơ quan ban ngành
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan