[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu giày dép của Công ty Cổ phần giày An Lạc sang thị trường EU

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu giày dép của Công ty Cổ phần giày An Lạc sang thị trường EU
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY
1.1 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu
1.1.1 Khái niệm về hoạt động xuất khẩu
1.1.2 Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu
1.1.3 Các hình thức xuất khẩu
1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu
1.2.1 Vai trò của hoạt động đối với nền kinh tế
1.2.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với doanh nghiệp
1.3 Tổng quan về ngành sản xuất da giày của Việt Nam
1.3.1 Vai trò và vị trí của ngành sản xuất giày da trong nền kinh tế Việt Nam
1.3.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu giày dép của Việt Nam.
1.3.3 Các thị trường xuất khẩu sản phẩm da, giày chính
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu giày dép của doanh nghiệp
1.4.1 Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2 Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu giày dép của doanh nghiệp
1.5 Các giải pháp gia tăng xuất khẩu mặt hàng da giày
1.5.1 Nhóm giải pháp về cung
1.5.2 Nhóm giải pháp về cầu
1.6 Kinh nghiệm gia tăng xuất khẩu sang thị trường EU của một số doanh nghiệp.
1.6.1. Kinh nghiệm gia tăng xuất khẩu của công ty giày Thượng Đình
1.6.2 Kinh nghiệm gia tăng xuất khẩu của công ty cổ phần giày Thái Bình
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG EU VỀ MẶT HÀNG DA GIÀY
2.1 Tổng quan thị trường EU
2.1.1 Giới thiệu chung về khối Liên minh châu Âu
2.1.2. Chính sách thương mại chung của EU
2.2 Quan hệ Việt Nam và EU
2.3 Tổng quan về sản phẩm giày tại thị trường EU
2.3.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ giày dép tại thị trường EU
2.3.2 Tình hìnhxuất nhập khẩusản phẩm giày dép trên thị trường EU
2.3.3 Tình hình xuất khẩu sản phẩm giày của Việt Nam vào thị trường EU
2.3.4 Các yêu cầu kỹ thuật khi xuất khẩu sản phẩm giày sang thị trường EU
2.4 Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm giày sang thị trường EU
2.4.1. Cơ hội
2.4.2 Thách thức
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY AN LẠC VÀO THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2010-2014
3.1 Giới thiệu về công ty cổ phần giày An Lạc
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ
3.1.3 Lĩnh vực kinh doanh
3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần giày An Lạc giai đoạn 2010-2014
3.2.1 Tình hình hoạt động chung
3.2.2 Phân tích môi trường kinh doanh
3.3 Thực trạng xuất khẩu sản phẩm giày của công ty cổ phần giày giai đoạn 2010-2014
3.3.1 Phân tích kim ngạch xuất khẩu giày dép
3.3.2 Phân tích thị trường xuất khẩu
3.3.3 Phân tích khách hàng chủ lực.
3.3.4 Đánh giá kết quả xuất khẩu
3.4 Thực trạng xuất khẩu sản phẩm giày của công ty cổ phần giày An Lạc vào thị trường EU giai đoạn 2010-2014
3.4.1 Phân tích kim ngạch xuất khẩu
3.4.2 Phân tích thị trường xuất khẩu
3.4.3 Phân tích theo cơ cấu mặt hàng
3.4.4 Phân tích theo hình thức xuất khẩu
3.4.5 Phân tích khách hàng chủ lực
3.4.6 Đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm giày của công ty cổ phần giày An Lạc vào thị trường EU
3.5. Phân tích ma trận SWOT
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY AN LẠC VÀO THỊ TRƯỜNG EU TỪ ĐÂY ĐẾN 2025
4.1 Cơ sở đề xuất giải pháp
4.1.1 Dự báo thị trường
4.1.2 Định hướng chiến lược xuất khẩu
4.2 Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm giày của công ty cổ phần giày An Lạc vào thị trường EU giai đoạn từ đây đến 2025
4.2.1 Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với các lao động lành nghề, lâu năm:
4.2.2 Ưu tiên thực hiện mua nguyên vật liệu đối với các nhà cung cấp nguyên vật liệu trong nước .
4.2.3 Thực hiện hợp đồng mua bán số lượng lớn đối với các nguyên vật liệu chính
4.2.4. Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng đối với các khách hàng chủ lực
4.2.5 Đầu tư vào việc xúc tiến thương mại thông qua việc hoàn thiện trang thông tin điện tử của công ty, các ấn phẩm.
4.2.6. Chủ động đàm phán thương lượng với khách hàng chủ lực để công ty mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác
4.2.7. Thành lập phòng Marketing để thúc đẩy hoàn thiện các chiến lược Marketing nội địa và xuất khẩu:
4.2.8. Nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ phòng chế tác mẫu thử qua việc cử nhân viên đi học tại nước ngoài.
4.2.9. Tiến đến liên doanh với các khách hàng chủ lực để mở rộng các hình thức xuất khẩu khác
4.2.10. Thử nghiệm thâm nhập thị trường EU thông qua các thương nhân, cộng đồng người Việt tại EU
4.3 Một số kiến nghị thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm giày của công ty Cổ Phần Giày An Lạc vào thị trường EU giai đoạn từ đây đến 2025
4.3.1. Đối với công ty Cổ Phần Giày An Lạc.
4.3.2. Đối với phía Nhà Nước
4.3.3. Đối với hiệp hội da giày Việt Nam (Lefaso).
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan