[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn vào thị trường Philippines đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn vào thị trường Philippines đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan về hoạt động xuất khẩu.
1.2. Tổng quan về ngành gạo Việt Nam.
1.3. Kinh nghiệm của Thái Lan về xuất khẩu gạo.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN VÀO THỊ TRƯỜNG PHILIPPINES
2.1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn.
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.
2.3. Giới thiệu sản phẩm gạo xuất khẩu của công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn.
2.4. Giới thiệu về sản phẩm gạo của thị trường Philippines.
2.5. Tình hình xuất khẩu sản phẩm gạo vào thị trường Philippines của công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn.
2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn.
2.7. Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN VÀO THỊ TRƯỜNG PHILIPPINES ĐẾN NĂM 2020
3.1. Cơ sở đề xuất ra giải pháp.
3.2. Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm gạo của công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn vào thị trường Philippines đến năm 2020.
KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan