[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những cách tân nghệ thuật trong văn xuôi Tản Đà

[/kythuat]
[tomtat]
Những cách tân nghệ thuật trong văn xuôi Tản Đà
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: QUAN NIỆM VĂN HỌC VÀ HÀNH TRÌNH VĂN XUÔI CỦA TẢN ĐÀ
1.1. Phát thảo diện mạo văn hóa, xã hội và văn học Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX.
1.2. Sự hình thành tài năm văn học và quan niệm văn học của Tản Đà.
1.3. Hành trình văn xuôi Tản Đà.
Chương 2: VĂN XUÔI TẢN ĐÀ – NHỮNG CÁCH TÂN TỪ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI,
CHỦ ĐỀ VÀ HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT
2.1. Những nội dung chủ yếu trong văn xuôi Tản Đà.
2.2. Hình tượng nhân vật.
Chương 3: VĂN XUÔI TẢN ĐÀ – NHỮNG CÁCH TÂN TỪ PHƯƠNG DIỆN THỂ LOẠI, NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU
3.1. Những cách tân từ thể loại.
3.1.1. Nhìn chung về quan niệm thể loại của Tản Đà.
3.1.2. Những cách tân về mặt thể loại trong văn xuôi Tản Đà.
3.2. Sự đổi mới ngôn ngữ văn xuôi Tản Đà.
3.2.1. Đưa ngôn ngữ văn chương đến gần với đời sống.
3.2.2. Ngôn ngữ văn xuôi Tản Đà mang tính nghệ thuật.
3.3. Nét đặc sắc của giọng điệu văn xuôi Tản Đà.
3.3.1. Giọng trữ tình, cảm thương.
3.3.2. Giọng khách quan, lạnh lùng.
3.3.3. Giọng triết lý.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan