[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quan niệm tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh

[/kythuat]
[tomtat]
Quan niệm tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: HỒ BIỂU CHÁNH TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
1.1. Khái quát đặc điểm lịch sử, văn học Việt Nam giai đoạn giao thời.
1.3. Tiểu thuyết quốc ngữ giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
1.3. Cuộc đời và văn nghiệp của Hồ Biểu Chánh.
Chương 2: QUAN NIỆM "VIẾT TIỂU THUYẾT ĐỂ CẢM HÓA QUẦN CHÚNG" CỦA HỒ BIỂU CHÁNH
2.1. Quan niệm "chọn văn xuôi thay văn vần" của Hồ Biều Chánh.
2.2. Phát triển quan niệm "khuyến thiện trừng ác" qua văn học.
2.3. Viết những "chuyện trong xứ An Nam".
2.4. Khẳng định tư tưởng "thành nhân với thủ nghĩa".
Chương 3: HỒ BIỂU CHÁNH VÀ CUỘC TÌM KIẾM HÌNH THỨC TIỂU THUYẾT "HOÀN TOÀN VIỆT NAM"
3.1. Lối tiểu thuyết phỏng tác "chỉ lấy đại ý" của Hồ Biểu Chánh.
3.2. Xây dựng truyện theo nguyên tắc "đơn giản", "đơn sơ".
3.3. "Hiện đại hóa" trong việc xây dựng nhân vật.
3.4. Nỗ lực đưa "lời nói thường ngày" vào tiểu thuyết.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan