[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công thức Viete vào giải toán thuộc chương trình trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công thức Viete vào giải toán thuộc chương trình trung học phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
6. Cấu trúc luận văn.
Chương 1: ĐA THỨC
1.1. Vành đa thức một ẩn.
1.2. Vành đa thức nhiều ẩn.
1.3. Đa thức đối xứng và công thức Viète.
Chương 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CÔNG THỨC VIÈTE
2.1. Ứng dụng công thức Viète trong các bài toán liên quan đến hàm số.
2.2. Ứng dụng công thức Viète trong các bài toán tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất.
2.3. Ứng dụng công thức Viète trong các bài toán giải phương trình.
2.4. Ứng dụng công thức Viète trong các bài toán giải hệ phương trình.
2.5. Ứng dụng công thức Viète trong chứng minh bất đẳng thức.
2.6. Ứng dụng công thức Viète trong đa thức.
2.7. Ứng dụng công thức Viète trong hình học.
2.8. Ứng dụng công thức Viète trong bài toán lượng giác.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan