[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty TNHH Du lịch Na Cang Mai Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty TNHH Du lịch Na Cang Mai Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG MARKETING
1.1. Tổng quan về về marketing
1.1.1. Khái niệm marketing
1.1.2. Vai trò của marketing
1.2. Tổng quan về truyền thông marketing
1.2.1. Khái niệm truyền thông marketing
1.2.2. Quan hệ của truyền thông marketing với các chữ P khác trong marketing mix
1.3. Các công cụ truyền thông marketing cơ bản
1.3.1. Quảng cáo
1.3.2. Quan hệ công chúng (Public Relation)
1.3.3. Bán hàng cá nhân
1.3.4. Khuyến mại (xúc tiến bán
1.3.5. Marketing trực tiếp
1.4. Tiến trình thực hiện chương trình truyền thông
1.4.1. Xác định đối tượng truyền thông
1.4.2. Xác định mục tiêu truyền thông
1.4.3. Thiết kế thông điệp truyền thông
1.4.4. Lựa chọn kênh truyền thông
1.4.5. Xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông
1.4.6. Quyết định về tổ hợp truyền thông
1.4.7. Đo lường hiệu quả truyền thông
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NA CANG MAI CHÂU
2.1. Tổng quan về Công tytrách nhiệm hữu hạn du lịch Na Cang Mai Châu
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Na Cang Mai Châu
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Na Cang Mai Châu
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công tytrách nhiệm hữu hạn du lịch Na Cang Mai Châu
2.1.4. Đội ngũ lao động của công ty
2.1.5. Các sản phẩm của Công ty
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Na Cang Mai Châu giai đoạn 2014 – 2014
2.2.1. Hoạt động kinh doanh chung
2.2.2. Số lượng khách du lịch của Công ty trong giai đoạn 2012 – 2014
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Na Cang Mai Châu giai đoạn 2012-2014 thông qua báo cáo kết quả kinh doanh
2.3. Thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Na Cang Mai Châu
2.3.1. Hoạt động truyền thông marketing nói chung
2.3.2. Thực trạng hoạt động quảng cáo tại Công ty
2.3.3. Quan hệ công chúng (Public Relation)
2.3.4. Bán hàng cá nhân
2.3.5. Xúc tiến bán
2.3.6. Marketing trực tiếp
2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Na Cang Mai Châu
2.4.1. Những điểm mạnh trong hoạt động truyền thông marketing của Công ty trách nhiệm hữu hạn Na Cang Mai Châu
2.4.2. Những tồn tại trong hoạt động truyền thông marketing của Công ty trách nhiệm hữu hạn Na Cang Mai Châu
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động truyền thông marketing của Công ty trách nhiệm hữu hạn Na Cang Mai Châu
2.4.4. Nguyên nhân chủ quan
2.4.5. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NA CANG MAI CHÂU
3.1. Xu thế hoạt động kinh doanh lữ hành và tình hình cạnh tranh của các doanh nghiệp lữ hành
3.1.1. Xu thế hoạt động kinh doanh lữ hành
3.1.2. Tình hình cạnh tranh của các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội
3.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty trong thời gian tới
3.2.1. Mục tiêu
3.2.2. Phương hướng
3.3. Phân tích SWOT tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Na Cang Mai Châu
3.3.1. Điểm mạnh
3.3.2. Điểm yếu
3.3.3. Cơ hội
3.3.4. Thách thức
3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Na Cang Mai Châu
3.4.1. Hoàn thiện quá trình xây dựng chính sách xúc tiến hỗn hợp và tính hiệu quả, hợp lý của chính sách
3.4.2. Nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng và hoàn thiện chính sách với đội ngũ cộng tác viên
3.4.3. Đa dạng hóa phương tiện quảng cáo và nâng cao hiệu quả của hoạt động quảng cáo
3.4.4. Đẩy mạnh hoạt động quan hệ công chúng
3.4.5. Xúc tiến bán
3.4.6. Marketing trực tiếp
3.4.7. Một số giải pháp khác
3.4.8. Một số kiến nghị
3.5. Xây kế hoạch truyền thông marketing cho sản phẩm tour du lịch trăng mật của Công ty TNHH Na Cang Mai Châu trong năm 2016
3.5.1. Xác định đối tượng truyền thông
3.5.2. Xác định mục tiêu truyền thông
3.5.3. Thiết kế thông điệp truyền thông
3.5.4. Xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông
3.5.5. Quyết định về tổ hợp truyền thông
3.5.6. Đo lường hiệu quả truyền thông
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan