[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối Công ty TNHH Thiết bị Văn phòng Khắc Hường

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối Công ty TNHH Thiết bị Văn phòng Khắc Hường
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về kênh phân phối.
1.2. Thiết kế kênh phân phối.
1.3. Tạo động lực và giải quyết xung đột trong kênh phân phối.
1.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên trong kênh phân phối.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠ ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG KHẮC HƯỜNG
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Thiết bị Văn phòng Khắc Hường.
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị Văn phòng Khắc Hường.
2.3. Phân tích thực trạng hoạt động của kênh phân phối sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị Văn phòng Khắc Hường.
2.4. Đánh giá hoạt động của kênh qua một số chỉ tiêu.
2.5. Những ưu điểm đạt được và tồn tại trong kênh phân phối của Công ty TNHH Thiết bị Văn phòng Khắc Hường.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG KHẮC HƯỜNG
3.1. Căn cứ lựa chọn giải pháp của Công ty TNHH Thiết bị Văn phòng Khắc Hường.
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối tại Công ty TNHH Thiết bị Văn phòng Khắc Hường.
3.3. Một số kiến nghị với nhà nước và cơ quan chức năng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan