[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp nâng nhằm cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nội thất Phương Liên

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp nâng nhằm cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nội thất Phương Liên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực và công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực.
1.3. Các nguồn tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.4. Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH VÀ NỘI THẤT PHƯƠNG LIÊN
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Nội Thất Phương Liên.
2.2. Phân tích tổng số lao động và cơ cấu lao động của công ty trong 3 năm (2012-2014).
2.3. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty trong 3 năm (2012-2014).
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PHƯƠNG LIÊN
3.1. Định hướng chiến ược kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Nội Thất Phương Liên trong thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nội Thất Phương Liên.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan