[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Cổ phần Đại Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING
1.1. Tổng quan về Marketing
1.1.1. Khái niệm về marketing
1.1.2. Vai trò, chức năng của marketing
1.2. Tổng quan về truyền thông marketing
1.2.1. Khái niệm về truyền thông marketing
1.2.2. Vai trò của truyền thông marketing
1.2.3. Các công cụ truyền thông marketing
1.3. Quy trình lập kế hoạch truyền thông marketing
1.3.1. Xác định nhóm công chúng mục tiêu
1.3.2. Xác định mục tiêu truyền thông
1.3.3. Thiết kế thông điệp
1.3.4. Lựa chọn phương tiện truyền thông
1.3.5. Xác định ngân sách truyền thông
1.3.6. Đánh giá kết quả – kiểm tra hoạt động truyền thông
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chiến lược truyền thông marketing
1.4.1. Môi trường vi mô
1.4.2. Môi trường vĩ mô
1.5. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing
1.5.1. Phù hợp với ngân sách truyền thông
1.5.2. Mức độ nhận biết của khách hàng mục tiêu
1.5.3. Xác định các thước đo kết quả
1.5.4. So sánh kết quả thực hiên với tiêu chuẩn đã định
1.5.5. Thực hiện hành động thích hợp
1.5.6. Một số phương pháp đánh giá hiệu quả truyền thông
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRUYỀN THÔNG CỦA SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG KIM BÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI XUÂN
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí công ty
2.1.4. Tình hình lao động của Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.2.1. Giới thiệu sản phẩm của công ty
2.2.2. Kêt quả hoạt động kinh doanh của công ty ba năm 2012– 2014
2.3. Các hoạt động marketing cho sản phẩm nước khoáng Kim Bôi tại Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.3.1. Thị trường mục tiêu
2.3.2. Các hoạt động marketing cho sản phẩm nước khoáng của công ty
2.4. Thực trạng công tác truyền thông marketing cho sản phẩm nước khoáng của Công ty Cổ phần Đại Xuân
2.4.1. Nhóm công chúng mục tiêu của công ty
2.4.2. Mục tiêu truyền thông
2.4.3. Thông điệp của công ty
2.4.4. Phương tiện truyền thông mà công ty đang sử dụng
2.4.5. Ngân sách sử dụng
2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông của công ty
2.5.1. Những kết quả đã đạt được
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Đánh giá nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI XUÂN
3.1. Căn cứ lựa chọn giải pháp marketing làm nâng cao hiệu quả truyền thông của Công ty Cổ phần Đại Xuân
3.1.1. Xu hướng phát triển của ngành
3.1.2. Phân tích SWOT
3.2. Một số giải pháp marketing làm nâng cao hiệu quả truyền thông của Công ty Cổ phần Đại Xuân
3.2.1 Giải pháp liên quan đến việc lập kế hoạch truyền thông marketing
3.2.2 Giải pháp liên quan đến các công cụ truyền thông
3.2.3 Giải pháp về các chữ P khác
3.3. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng
3.3.1. Với nhà nước
3.3.2. Với ngành nước khoáng
3.3.3. Với Công ty Cổ phần Đại Xuân
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan