[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Công ty Cổ phần Bảo tồn và Phát triển du lịch Bát Tràng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Công ty Cổ phần Bảo tồn và Phát triển du lịch Bát Tràng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Dịch vụ
1.1.2. Sản phẩm du lịch
1.1.3. Đặc điểm của dịch vụ:
1.1.4. Chất lượng dịch vụ và dịch vụ du lịch
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch
1.2.1. Nhóm yếu tố bên trong
1.2.2. Nhóm yếu tố bên ngoài
1.3. Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
1.3.1. Lý do của việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
1.3.2. Lợi ích của việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
1.4. Một số kinh nghiệm của các doanh nghiệp du lịch về nâng cao chất lượng dịch vụ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÁT TRÀNG
2.1. Giới thiệu về làng nghề Bát Tràng
2.1.1. Vị trí địa lí.
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm Bát Tràng
2.1.3. Tiềm năng phát triển du lịch của làng gốm Bát Tràng.
2.2. Khái quát hình thành và phát triển của công ty cổ phần bảo tồn và phát triển du lịch Bát Tràng
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ chung của công ty cổ phần bảo tồn và phát triển du lịch Bát Tràng
2.2.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong doanh nghiệp
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua
2.2.5. Đánh giá điểm mạnh yếu của công ty
2.2.6. Thực trạng chất lượng dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần bảo tồn và phát triển du lịch Bát Tràng.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÁT TRÀNG
3.1. Bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch
3.2. Phương hướng, mục tiêu kinh doanh của công ty trong những năm tới
3.3. Các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
3.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật
3.3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên.
3.3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế sản phẩm du lịch
3.3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng điều hành
3.3.5. Nâng cao chất lượng hướng dẫn viên.
3.3.6. Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển
3.3.7. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
3.3.8. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ
3.3.9. Giải pháp đối với lãnh đạo của công ty.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan