[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN VĂN
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGÔN NGỮ
1.2.1. KHÁI NIỆM VỀ NGÔN NGỮ
1.2.2. QUAN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ VÀ TƯ DUY
1.2.3. VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
1.2.3.1. Ngôn ngữ là phương tiện hình thành và phát triển nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh
1.2.3.2. Ngôn ngữ là phương tiện phát triển tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ
1.2.3.3. Ngôn ngữ là công cụ giúp trẻ hòa nhập với cộng đồng và trở thành thành viên của cộng đồng
1.2.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ
1.2.4.1. Yếu tố sinh lý
1.2.4.2. Yếu tố bệnh lý
1.2.4.3. Yếu tố giáo dục
1.2.5. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ 4 – 5 TUỔI
1.2.5.1. Về đặc điểm phát âm
1.2.5.2. Về đặc điểm vốn từ
1.2.5.3. Về đặc điểm ngữ pháp
1.3. PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
1.3.1. TỪ
1.3.2. VỐN TỪ
1.3.3. TỪ LOẠI
1.3.4. PHÁT TRIỂN VỐN TỪ
1.3.5. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN VỐN TỪ
1.3.5.1. Những từ ngữ về cuộc sống riêng
1.3.5.2. Những từ ngữ về cuộc sống xã hội
1.3.5.3. Những từ ngữ nói về thế giới tự nhiên
1.4. GIÁO DỤC TÍCH HỢP Ở BẬC HỌC MẦM NON
1.5. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI VÀ TRÒ CHƠI HỌC TẬP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
1.5.2. KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI VÀ TRÒ CHƠI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
1.5.2. TRÒ CHƠI HỌC TẬP
1.5.3. Ý NGHĨA CỦA TRÒ CHƠI HỌC TẬP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
2.1. KHÁI QUÁT KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
2.1.1. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT
2.1.2. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
2.1.3. ĐỊA BÀN KHẢO SÁT
2.1.4. NỘI DUNG KHẢO SÁT
2.1.5. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
2.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
2.2.1. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VIỆC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
2.2.2. THỰC TRẠNG GIÁO ÁN TÍCH HỢP NỘI DUNG PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
2.2.3. THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
2.2.4. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
2.2.4.1. Tiêu chí đánh giá và cách đánh giá
2.2.4.2. Mức độ phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
3.1. NGUYÊN TẮC KHI THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP CHO TRẺ
3.2. TRÒ CHƠI HỌC TẬP BẰNG LỜI
3.2.1. TRÒ CHƠI: ĐOÁN RA CHƯA NÀO?
3.2.2. TRÒ CHƠI: BÙ VÀO CHỖ THIẾU
3.2.3. TRÒ CHƠI: ĐỐ BẠN, MÌNH ĐANG LÀM GÌ?
3.2.4. TRÒ CHƠI: VÒNG XOAY THẦN TỐC
3.2.5. TRÒ CHƠI: MÙA NẮNG, MÙA MƯA
3.2.6. TRÒ CHƠI: ĐOÁN TÊN, TÌM HỌ HÀNG
3.2.7. TRÒ CHƠI: BÉ THÍCH MÀU QUẢ NÀO?
3.2.8. TRÒ CHƠI: Ở ĐÂU, BẠN CÓ NHỚ KHÔNG?
3.2.9. TRÒ CHƠI: ƯỚC MƠ CỦA BÉ
3.2.10. TRÒ CHƠI: NHANH TAY, LẸ MẮT
3.2.11. TRÒ CHƠI: NGƯỜI BÍ ẨN
3.2.12. TRÒ CHƠI: EM TẬP LÁI Ô TÔ
3.2.13. TRÒ CHƠI: TÔI MUỐN, TÔI MUỐN
3.2.14. TRÒ CHƠI: HIỂU Ý ĐỒNG ĐỘI
3.2.15. TRÒ CHƠI: NHỚ VỀ BÁC
3.3. TRÒ CHƠI HỌC TẬP KẾT HỢP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3.3.1. TRÒ CHƠI: SẮC MÀU LUNG LINH
3.3.2. TRÒ CHƠI: BÉ TẬP TRANG TRÍ NHÀ
3.3.3. TRÒ CHƠI: ĐÂU LÀ ĐÚNG, ĐÂU LÀ SAI?
3.3.4. TRÒ CHƠI: BÉ LÀM VIỆC TỐT
3.3.5. TRÒ CHƠI: HEO CON DŨNG CẢM
3.3.6. TRÒ CHƠI: GỌI LÀ GÌ NHỈ
3.3.7. TRÒ CHƠI: NÀO TA CÙNG CHƠI
3.3.8. TRÒ CHƠI: NHÀ KHOA HỌC NHÍ
3.3.9. TRÒ CHƠI: RUNG CHUÔNG LÀ…CÓ KẸO
3.3.10. TRÒ CHƠI: THỬ TÀI ĐẦU BẾP NHÍ
3.3.11. TRÒ CHƠI: VÌ SAO BẠN BIẾT?
3.3.12. TRÒ CHƠI: TÔI LÀ AI?
3.3.13. TRÒ CHƠI: ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
3.4. THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
3.4.1. MỤC ĐÍCH THỬ NGHIỆM
3.4.2. ĐỊA ĐIỂM THỬ NGHIỆM
3.4.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
3.4.4. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ THỬ NGHIỆM
3.4.5. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
3.4.5.1. Kết quả thử nghiệm ở trẻ
3.4.5.2. Ý kiến đóng góp của giáo viên đứng lớp
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan