[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Sacombank PGD Bình Chánh


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Sacombank PGD Bình Chánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ HỊÊU QUẢ CỦA TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
1.1 Dặc điểm của tín dụng tiêu dùng
1.2 Cho vay trả góp
1.3 Cho vay an cư
1.4 Cho vay thông qua phát hành và sử dụng thẻ tín dụng
1.5 Rủi ro trong tín dụng tiêu dùng
1.6 Quy trình cho vay tiêu dùng
1.5.1 Lập hồ sơ cho vay và phỏng vấn khách hàng
1.5.1.1 Lập hồ sơ vay
1.5.1.2 Phỏng vấn khách hàng
1.5.2 Thẩm định cho vay
1.5.2.1 Thẩm định khách hàng
1.5.2.2 Thẩm dịnh TSĐB
1.5.3 Phê duyệt tín dụng
1.5.3.1 Quy trình phê duyệt
1.5.3.2 Tờ trình phê duyệt
1.5.4 Thương lượng các điều kiện vay
1.5.5 Giải ngân và thu hồi nợ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK – PGD BÌNH CHÁNH.
2.1 Tổng quan về ngân hàng Sacombank.
2.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sacombank – PGD Bình Chánh
2.2.1Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức
2.2.2 Kết quả hoạt động của Ngân hàng trong 3 năm qua
2.2.3Những thuận lợi, khó khăn
2.3 Đặc điểm của những sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.3.1 Sản phẩm cho vay mua xe ô tô
2.3.2 Sản phẩm cho vay mua, sữa chữa nhà
2.3.3 Sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng
2.3.2 Cho vay du học trọn gói
2.3.3 Phát hành thẻ tín dụng
2.3.4 Cho vay hộ gia đình
2.4 Mô tả quy trình cho vay tiêu dùng tại PGD Bình Chánh
2.4.1 Mô tả quy trình
2.4.2 Ví dụ về khách hàng vay tiêu dùng
2.5 Một số chỉ tiêu phán ánh tình hình kinh doanh tại Sacombank-PGD Bình Chánh
2.5.1 Doanh số cho vay tiêu dùng
2.5.2 Phân tích doanh số thu nợ
2.5.3 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng
2.5.4 Phân tích tình hình phát hành thẻ tín dụng
2.5.5 Phân tích tình hình nợ quá hạn của hoạt động cho vay tiêu dùng
2.5.6 Đánh giá hiệu quả và chất lượng cho vay tiêu dùng
2.5.7 Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK -PGD BÌNH CHÁNH.
3.1 Định hướng phát triển
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Sacombank – PGD Bình Chánh
3.2.1 Đa dạng hóa về sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng
3.2.2 Nâng cao chức lượng nguồn nhân lực
3.2.3 Tăng cường hoạt động Marketing
3.2.4 Hoàn thiện quy trình tín dụng
3.2.5 Ngăn ngừa và xử lý các khoản nợ quá hạn
3.2.6 Tìm kiếm thêm các nguồn Marketing cho sản phẩm của mình
3.3 Một số kiến nghị nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sacombank – PGD Bình Chánh
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sacombank
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan