[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn và ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn và ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu chung về rong sụn.
1.2. Giới thiệu chung về carrageenan.
1.3. Chiết tách carrageenan.
1.4. Cố định vi sinh vật.
1.5. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định một số thành phần hóa cơ bản của rong sụn.
3.2. Nghiên cứu điều kiện chiết tách carrageenan từ rong sụn.
3.3. Ứng dụng carrageenan trong việc cố định tế bào nấm men lên men rượu vang.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan