[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp bạc Nano trong các dung môi hữu cơ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp bạc Nano trong các dung môi hữu cơ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về hóa học nano.
1.2. Tổng quan về bạc nano.
1.3. Tổng quan về tổng hợp bạc nano bằng phương pháp vi sóng trong dung môi polyol.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất và thiết bị thí nghiệm.
2.2. Tổng hợp bạc nano trong dung môi ethylene glycol.
2.3. Tổng hợp bạc nano trong dung môi glyxerol.
2.4. Tổng hợp Ag nano trong môi trường sorbitol (SB).
2.5. Khảo sát tính chất của hệ Ag nano tổng hợp được.
2.6. Đánh giá hiệu quả diệt khuẩn của keo Ag nano trong các dung môi hữu cơ.
2.7. Đánh giá khả năng chống nấm mốc của keo Ag nano.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1.Sự hình thành keo bạc nano.
3.2. Khảo sát sự ổn định của hệ theo thời gian (sau 2 tháng).
3.3. Hiệu quả diệt khuẩn của vật liệu Ag nano.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan