[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
1.1. Khái niệm về marketing
1.2. Tổng quan về marketing điểm đến du lịch
1.2.1. Khái niệm về điểm đến du lịch
1.2.2. Khái niệm về marketing điểm đến du lịch
1.3. Vai trò của marketing điểm đến du lịch
1.3.1. Đối với điểm đến
1.3.2. Đối với khách du lịch
1.3.3. Đối với doanh nghiệp du lịch
1.4. Cách thức thực hiện marketing điểm đến du lịch
1.4.1. Vai trò của NTOs/DMOs trong marketing điểm đến du lịch
1.4.2. Các bước thực hiện marketing điểm đến
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của chương trình marketing điểm đến du lịch
1.5.1. Chỉ tiêu đánh giá định tính
1.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá định lượng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG MARKETING ĐIỂM ĐẾN CHO DU LỊCH HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu tổng quan về thủ đô Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm địa lý – dân số
2.1.3. Đặc điểm về khí hậu
2.2. Tổng quan các sản phẩm du lịch của Hà Nội
2.2.1. Địa điểm du lịch tại Hà Nội
2.2.1.1. Di tích lịch sử - văn hóa
2.2.1.2. Danh thắng thiên nhiên
2.2.1.3. Các điểm đến khác
2.2.2. Văn hóa Hà Nội
2.2.2.1. Con người
2.2.2.2. Lễ hội
2.2.2.3. Làng nghề truyền thống
2.2.3. Các dịch vụ đi kèm
2.2.3.1. Cơ sở lưu trú
2.2.3.2. Nhà hàng – Quán ăn
2.2.3.3. Dịch vụ mua sắm, lưu niệm
2.3. Thực trạng các hoạt động marketing điểm đến cho du lịch Hà Nội
2.3.1. Về xây dựng và quản trị thương hiệu điểm đến
2.3.1.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường
2.3.1.2. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
2.3.2. Về quản trị sản phẩm du lịch
2.3.2.1. Quản trị di tích lịch sử - văn hóa
2.3.2.2. Quản trị danh thắng thiên nhiên
2.3.2.3. Quản trị bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống
2.3.2.4. Quản trị về giá
2.3.3. Về quảng bá và xúc tiến hỗn hợp
2.3.3.1. Quan hệ công chúng/ Tuyên truyền
2.3.3.2. Xúc tiến thương mại
2.3.3.3. Mạng Internet/Phương tiện truyền thông tương tác
2.3.3.4. Quảng cáo
2.3.4. Về marketing phối hợp giữa các đối tác
2.4. Đánh giá hiệu quả của các chương trình marketing điểm đến đã được thực hiện
2.4.1. Đánh giá hiệu quả bằng phương pháp định tính
2.4.2. Đánh giá hiệu quả bằng phương pháp định lượng
2.4.2.1. Số lượng khách du lịch đến Hà Nội
2.4.2.2. Tỷ lệ tăng trưởng lượng khách của một số thị trường mục tiêu
2.4.2.3. Tăng trưởng của doanh thu du lịch tại Hà Nội
2.4.2.4. Thời gian lưu trú của khách du lịch
2.4.2.5. Tỷ lệ khách hàng muốn quay lại
2.5. Nhận xét
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP MARKETING ĐIỂM ĐẾN NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI
3.1. Phân tích tiềm năng phát triển du lịch của Hà Nội
3.1.1. Phân tích tiềm năng thị trường du lịch
3.1.2. Phân tích SWOT cho du lịch Hà Nội
3.1.2.1. Điểm mạnh (Strengths)
3.1.2.2. Điểm yếu (Weaknesses)
3.1.2.3. Cơ hội (Opportunities)
3.1.2.4. Thách thức (Threats)
3.1.3. Kết luận
3.2. Các giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Hà Nội
3.2.1. Xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội
3.2.1.1. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
3.2.1.2. Xây dựng hình ảnh thương hiệu
3.2.2. Định vị thị trường
3.3. Phát triển các công cụ Marketing điểm đến
3.3.1. Quản trị sản phẩm du lịch
3.3.1.1. Chiến lược tận dụng điểm mạnh để đón đầu cơ hội (S – O)
3.3.1.2. Chiến lược tận dụng điểm mạnh để hạn chế thách thức (S – T)
3.3.1.3. Chiến lược khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội (W – O)
3.3.1.4. Chiến lược khắc phục điểm yếu để hạn chế thách thức (W – T)
3.3.2. Giá
3.4. Các giải pháp vận dụng công cụ xúc tiến hỗn hợp của marketing điểm đến nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch Hà Nội
3.4.1. Quan hệ công chúng/tuyên truyền (Public Relation/Publicity)
3.4.1.1. PR/Tuyên truyền nội bộ
3.4.1.2. PR/Tuyên truyền tại thị trường mục tiêu
3.4.2. Mạng internet/phương tiện truyền thông tương tác (The Internet/ Interactive media)
3.4.3. Xúc tiến thương mại
3.4.4. Quảng cáo
3.4.4.1. Suy nghĩ, hành vi của nhóm khách hàng mục tiêu
3.4.4.2. Xác định mục tiêu quảng cáo
3.4.4.3. Xác định ngân sách quảng cáo
3.4.4.4. Quyết định thông điệp quảng cáo
3.4.4.5. Quyết định phương tiện quảng cáo
3.4.4.6. Đánh giá hiệu quả quảng cáo
3.5. Đánh giá kết quả và điều chỉnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan