[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị thương hiệu tại Công ty Cổ phần Phát triển Thủ Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị thương hiệu tại Công ty Cổ phần Phát triển Thủ Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
1.1. Lý luận chung về thương hiệu và quản trị thương hiệu.
1.2. Môi trường marketing của Doanh nghiệp.
1.3. Những nội dung cơ bản trong quản trị thương hiệu.
1.4. Thương hiệu trong kinh doanh dịch vụ.
Kết luận chương 1
Chương 2: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
2.1. Khái quát về công ty cổ phần phát triển thủ đô.
2.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty CP Phát Triển Thủ Đô.
2.3. Môi trường marketing của doanh nghiệp.
2.4. Thực trạng về thương hiệu của công ty trong những năm gần đây.
2.5. Đánh giá chung về hoạt động quản trị thương hiệu tại Công ty cổ phần phát triển thủ đô.
Kết luận chương 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ
3.1. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị thương hiệu công ty tại Công ty cổ phần phát triển thủ đô.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan